MAIS logo image of Selenge River
home page About Us About Project Results Expedition Resources Links
2006 Species List | 2005 Species List | 2004 Species List
2006 Expedition Species List
Order Suborder Family
Odonata Zygoptera Coenagrionidae
Anisoptera Libelliulidae
 
Ephemeroptera   Baetidae
Caenidae
Ephemerellidae
Heptageniidae
Isonychiidae
 
Plecoptera   Chloroperlidae
Leuctridae
Nemouridae
Perlidae
Perlodidae
Pteronarcyidae
 
Homoptera Heteroptera Corixidae
Gerridae
Saldidae
 
Orthoptera   Acrididae
Tetrididae
 
Trichoptera   Apataniidae
Arctopsycidae
Brachycentridae
Glossosomatidae
Goerridae
Hydropsychidae
Hydroptilidae
Lepidostomatidae
Leptoceridae
Limnephilidae
Philopotamidae
Phryganeidae
Psychomyiidae
Rhyacophilidae
 
Megaloptera   Sialidae
 
Diptera Nematocera Blephariceridae
Ceratopogonidae
Chaoboridae
Chironomnidae
Culicidae
Cylindrotomidae
Dixidae
Limoniidae
Pediciidae
Psychodidae
Ptychopteridae
Simuliidae
Tipulidae
 
Diptera Brachycera Dolichopodidae
Empididae
Ephydridae
Muscidae
Rhagionidae
Sciomyzidae
Stratiomyidae
Syrphidae
Tabanidae
 
Coleoptera   Dytiscidae
Gyrinidae
Haliplidae
Helophoridae
Hydraenidae
Hydrophilidae
Staphylinidae
Back to top