OBIS Indo-Pacific Molluscan Database

Data as of: 2006-05-17

ANSP OBIS Home | Another Search

17 records found

Taxon Names

Bankia australis (Calman, 1920) 
Dicyathifer manni (Wright, 1866) 
Ferreiraella plana (Nierstrasz, 1905) 
Ferreiraella xylophaga (Gowlett-Holmes & Jones, 1992) 
Ferreiraella xylophaga karenae Sirenko, 2001 
Leptochiton thandari Sirenko, 2001 
Leptochiton vanbellei Sirenko, 2001 
Littoraria (Palustorina) articulata (Philippi, 1846) 
Lyrodus pedicellatus (Quatrefages, 1849) 
Martesia (Martesia) pygmaea Tchang, Tsi & Li, 1960 
Martesia (Martesia) striata (Linnaeus, 1758) 
Neripteron guerini (Récluz, 1841) 
Nierstraszella lineata (Nierstrasz, 1905) 
Teredinidae Rafinesque, 1815 
Teredo bitubula Li, 1965 
Xenostrobus pulex (Lamarck, 1819) 
Xenostrobus securis (Lamarck, 1819) 

Synonymy entries (including valid names)

Another Search